Giới thiệu bạn bè!

Cách thức hoạt động:

 • Chia sẻ liên kết rút gọn với bạn bè của bạn, họ có thể sử dụng liên kết để đăng ký. HOẶC Chia sẻ mã giới thiệu của bạn (nằm trong “Hồ sơ cá nhân của tôi”) với bạn bè của bạn và cho họ nhập mã đó vào trường “Mã khuyến mại” trên trang thanh toán.

 • Số tiền thưởng được nhận sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của bạn tren rtSurvey

 • Giới thiệu càng nhiều, tiền thưởng càng lớn

Cơ chế thưởng cho người giới thiệu:

 • Giới thiệu 1 người: Thưởng 10% giá trị của gói dịch vụ đang sử dụng vào tài khoản

 • Giới thiệu 2 người: Thưởng 15% giá trị của gói dịch vụ đang sử dụng vào tài khoản

 • Giới thiệu từ 3 người: Thưởng 20% giá trị của gói dịch vụ đang sử dụng vào tài khoản

Bạn có thể giới thiệu rtSurvey với bạn bè thông qua:

 • Sao chép và dán đường dẫn giới thiệu

 • Email

 • Facebook

 • Twitter

 • LinkedIn

Khi giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ, bạn có thể theo dõi trạng thái của các lượt giới thiệu của bạn trong “Tài khoản của tôi”. Truy cập vào Câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc Trung tâm hỗ trợ (Help Center) của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Đối với các câu hỏi liên quan tới sản phẩm hoặc tài nguyên trên rtSurvey, Hãy đến trang “Câu hỏi thường gặp” của chúng tôi.

*Tiền thưởng giới thiệu không áp dụng cho các chương trình “Trải nghiệm miễn phí”

Các điều khoản và điều kiện:

 • Cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được tiền thưởng
 • Người được giới thiệu sẽ chỉ nhận được tiền thưởng tương ứng với 10% gói tài khoản của họ