Vì sao bạn nên sử dụng rtSurvey?

  • Cắt giảm chi phí khi thu thập và phân tích dữ liệu

  • Giảm thiểu thời gian thu thập và xử lý dữ liệu tại địa phương

  • Nhận được dữ liệu chất lượng, chính xác ngay khi biểu mẫu được gửi

  • Tiếp cân góc nhìn sâu sắc hơn thông qua việc tạo báo cáo tức thì

Những tính năng nổi bật

Linh hoạt thiết kế biểu mẫu với XLSForm

Gửi biểu mẫu ngay cả khi ngoại tuyến

Chức năng đảm bảo chất lượng dữ liệu khảo sát

Phân tích dữ liệu với R Markdown & Shiny

Khách hàng của chúng tôi

“Những khảo sát trên máy tính bảng sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ dịch vụ tuyệt vời do Công ty Phân Tích Thời Gian Thực (RTA) mang lại. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao Tiến sĩ Lê Đặng Trung – Giám đốc điều hành RTA và các cộng sự của ông. Trong nhiều ngày và đêm họ đã làm việc để đảm bảo rằng cuộc khảo sát dựa trên máy tính bảng PAPI 2015 hoạt động, trang web hoạt động trơn tru, tính năng thu thập dữ liệu thời gian thực hoạt động ổn định và hỗ trợ tại địa điểm khảo sát hằng ngày.

MS. DO THANH HUYEN • POLICY ANALYST, United Nations Development Programme

Tìm hiểu thêm về gói dịch vụ của chúng tôi

XEM BẢNG GIÁ