Về Công ty Phân Tích Thời Gian Thực (RTA)

Công ty Phân Tích Thời Gian Thực – Real-Time Analytics (RTA) là công ty tư vấn nghiên cứu khảo sát và phát triển công nghệ, được thành lập năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi khởi đầu bằng việc cung cấp dịch vụ khảo sát và nghiên cứu cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế về nghiên cứu phát triển. Để đem lại hiệu quả tốt nhất cho mỗi dự án nghiên cứu, RTA đã nghiên cứu và phát triển hệ thống thu thập dữ liệu và quản lý vận hành: rtSurvey và rtWork. Với sản phẩm và dịch vụ RTA cung cấp, khách hàng sẽ có những công cụ hiệu quả và cái nhìn rõ nét hơn để đưa ra chiến lược kinh doanh và xây dựng chính sách phù hợp cũng như quản lý tối ưu công việc vận hành dự án.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI