rtSurvey là gì?

Khảo sát thời gian thực (rtSurvey) là một phần mềm khảo sát dựa trên web và ứng dụng điện thoại giúp đơn giản hóa việc thu thập và phân tích lượng dữ liệu lớn. Phần mềm của chúng tôi giúp gia tăng hiệu quả thu thập dữ liệu, tăng độ tin cậy dữ liệu và giảm thời gian xử lý dữ liệu. Với các tính năng trực quan, được tích hợp dựa trên dự đoán nhu cầu khảo sát thực địa, cả khi làm việc độc lập hay với một nhóm, bạn có thể có được những dự liệu tin cậy để phục vụ cho dự án.


Quy mô hoạt động

0
Quốc gia tại Châu Phi và Châu Á
0
Dự án nghiên cứu và khảo sát lớn
0
Phỏng vấn chuyên sâu với cá nhân và hộ gia đình

Khách hàng của chúng tôi

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NGAY!