2020-04-29T04:32:22+00:00

5 Bước để chuẩn bị cho khảo sát ngoài thực địa

5 Bước để chuẩn bị cho khảo sát ngoài thực địa Trong lĩnh vực nghiên cứu khảo sát, đôi khi việc thu thập dữ liệu không thể thực hiện chỉ bằng khảo sát trực tuyến. Dự án nghiên cứu của [...]

2020-04-29T03:41:42+00:00

7 Lợi ích của sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến

7 Lợi ích của sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến Nhờ sự phát triển của Internet, hiện nay nhiều công nghệ đã được ứng dụng vào trong lĩnh vực khảo sát nghiên cứu. Nếu bạn vẫn đang [...]