Hướng dẫn sử dụng rtSurvey

Đăng ký tài khoản

rtSurvey cho phép bạn trải nghiệm tất cả tính năng MIỄN PHÍ trong 7 ngày. Sau khi hết thời gian dùng thử, bạn có thể chọn gói tài khoản phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

Tạo biểu mẫu khảo sát

Đăng tải bảng hỏi theo mẫu XLSForm online lên website. Chuyên gia của rtSurvey có thể hỗ trợ bạn trong bước tạo mẫu khảo sát này.

Xây dựng đội ngũ của bạn

Bạn có thể tạo tài khoản, phân chia vai trò, phân cấp quyền truy cập khác nhau cho các thành viên trong dự án. Liên kết và theo dõi các thiết bị đã đăng ký với từng thành viên trong dự án. Hoặc mời cộng tác viên tham gia dự án.

Thu thập dữ liệu bằng ứng dụng Android/iOS

Thiết lập các tính năng quản lý chất lượng cho điều tra viên đi thực địa để đảm bảo thu được dữ liệu chất lượng nhất trong suốt quá trình khảo sát. Trao đổi, tương tác trực tuyến với đội điều tra viên thông qua tính năng trò chuyện trong ứng dụng.

Phân tích dữ liệu

Tạo báo cáo hoặc xuất bộ dữ liệu của bạn để phân tích bằng chương trình Stata, R hoặc Excel.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ