Tính năng của rtSurvey

rtSurvey được thiết kế để mang lại những tính năng hiệu quả và thực tiễn nhất dựa trên kinh nghiệm thực hiện khảo sát thực tế của chúng tôi. Với các tính năng nâng cao của chúng tôi việc thu thập lượng lớn dữ liệu không còn là trở ngại.

Khám phá những tính năng của rtSurvey dưới đây.

Trước khi làm khảo sát

Tùy chỉnh và quản lý khảo sát của bạn

 • Thiết kế biểu mẫu khảo sát thông qua XLSForm

 • Sắp xếp và theo dõi các phiên bản mới và khác nhau của biểu mẫu

 • Thay đổi biểu mẫu của mà không thay đổi tập dữ liệu hiện tại của bạn

 • Thiết lập các ràng buộc và xác thực dữ liệu cho các câu hỏi khảo sát

Quản lý và tủy chỉnh người dùng, vai trò

 • Quản lý và giám sát tài khoản người dùng và các thành viên trong dự án

 • Cấp quyền truy cập và phân quyền cho biểu mẫu và tính năng cụ thể

 • Giám sát truy cập người dùng và thiết bị đã đăng ký

 • Đảm bảo tính hiệu quả bằng cách liên kết mỗi người dùng với một thiết bị

Trong khi làm khảo sát

Thu thập dữ liệu hiệu quả cả khi online và offline

 • Hoàn thành khảo sát thông qua webform hoặc ứng dụng trên di động

 • Lưu, sửa đổi và tải các biểu mẫu đã hoàn thành từ ứng dụng di động lên máy chủ

 • Có thể sử dụng ứng dụng trên cả iOS và Android

Đảm bảo chất lượng dữ liệu với quy trình quản lý chất lượng

 • Quản lý yêu cầu chỉnh sửa khi gửi biểu mẫu đã hoàn thành

 • Kiểm tra việc gửi dữ liệu theo các quy tắc đảm bảo chất lượng đã đặt

 • Sao lưu tự động dữ liệu được thu thập trên ứng dụng di động

 • Đồng bộ hóa biểu mẫu và nhập / xuất dữ liệu được thu thập giữa những tài khoản khác nhau

Trong suốt quá trình khảo sát

Duy trì liên lạc với các thành viên

Trò chuyện với các thành viên trong nhóm thông qua trang web hoặc ứng dụng di động

Gửi thông báo và tài liệu cho người dùng

Thiết lập quy tắc đảm bảo chất lượng

Khả năng làm việc với R qua R Markdown & Shiny  để ngăn chặn việc vô tình làm mất dữ liệu

Xuất báo cáo và phân tích

Làm sạch dữ liệu tự động

Xuất báo cáo phân tích theo thời gian thực

Xuất bộ dữ liệu ra file CSV, Stata hoặc PDF

Tích hợp với công cụ và phần mềm của bên thứ ba

Tích hợp với phần mềm R / Stata

Khả năng làm việc với R script 

Tích hợp API để truy cập dữ liệu biểu mẫu với các nền tảng khác

Thu thập dữ liệu khảo sát bằng ứng dụng điện thoại rtSurvey

Chỉnh sửa và xem lại những biểu mẫu đã hoàn thành

Chỉnh sửa và xem lại biểu mẫu đã hoàn thành trước khi gửi. Gửi yêu cầu chỉnh sửa những biểu mẫu đã gửi. Đồng bộ hóa và truyền dữ liệu giữa các thiết bị.

Hỗ trợ nhiều dạng dữ liệu khác nhau cho câu trả lời

Hỗ trợ nhiều dạng dữ liệu khác nhau cho câu trả lời: vị trí, âm thanh, hình ảnh, video, nhiều lựa chọn, chữ ký, mã vạch, văn bản bất kỳ, dạng số

Ghi lại các ghi chú và quan sát

Ghi lại các ghi chú và quan sát, bao gồm vẽ, chụp ảnh, ghi âm giọng nói, truy cập bản đồ ngoại tuyến trực tiếp trong ứng dụng

Nút “Home” nổi (chỉ dành cho Android): Dễ dàng truy cập vào rtSurvey Home, Cài đặt, Thông báo, Bản đồ, Điện thoại, Nhắn tin và Ghi chú mà không cần phải thoát hoặc rời khỏi chương trình hoặc màn hình hiện tại của bạn

Máy tính & bộ chuyển đổi đo lường (chỉ dành cho Android)

Máy tính & bộ chuyển đổi đo lường (chỉ dành cho Android). Bộ chuyển đổi: diện tích, tốc độ, chiều dài, nhiệt độ, khối lượng, khối lượng, tỷ giá hối đoái. Bao gồm chức năng tính toán bằng máy tính cơ bản.

Nút “Trò chuyện” nổi (chỉ dành cho Android)