Project Description

Tính năng sử dụng ngoại tuyến của rtSurvey

Bạn không biết làm sao để sử dụng rtSurvey khi không có mạng Internet? Đừng lo lắng, rtSurvey có rất nhiều tính năng tích hợp để hỗ trợ bạn trong việc thu thập dữ liệu của mình khi ngoại tuyến (offline)!

1. Điền khảo sát ngoại tuyến

Bạn chỉ cần kết nối Internet để tải xuống các biểu mẫu một lần duy nhất, sau đó bạn có thể điền khảo sát trên thiết bị của bạn mà không cần kết nối Internet. Hoàn thành khảo sát bình thường như khi có kết nối Internet. Sau khi ban bấm gửi đi, biểu mẫu sẽ tự động lưu trữ trong thiết bị di động của bạn. Bạn có thể xem các bản ghi đã lưu trong mô-đun Gửi bản ghi (Send Record) trên màn hình chính.

2. Xem tài liệu và ghi chú

Quản trị viên của khảo sát có thể chỉ định và gửi tài liệu, tệp, hình ảnh và video cho người dùng thông qua rtServer. Khi có kết nối Internet, các tệp tài liệu sẽ được tự động tải xuống ứng dụng, sau đó bạn có thể truy cập những tài liệu này khi ngoại tuyến bất cứ lúc nào.

3. Truy cập bản đồ

Ứng dụng sẽ tự động xác định ngay vị trí hiện tại của bạn khi bạn mở mô-đun Bản đồ. Đánh dấu (các) vị trí của bạn, tạo danh sách và tải xuống bản đồ ngoại tuyến của các quốc gia hoặc khu vực khác. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn đi ra vào các khu vực không được xác định hoặc không có địa chỉ, đường đi cụ thể.

4. Ghi chép

Bạn có thể ghi chú nhanh và lưu chúng trong mô-đun Ghi chú của ứng dụng rtSurvey. Trong mỗi ghi chú, bạn có thể nhập văn bản, chèn ảnh (bằng cách chụp ảnh bằng tính năng Camera hoặc tải ảnh từ thư viện của thiết bị) và chèn ảnh bản vẽ. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn ghi lại những suy nghĩ của mình hoặc thu thập dữ liệu không bắt buộc hoặc yêu cầu trên các biểu mẫu.

5. Kiểm tra việc hoàn thành biểu mẫu theo quy tắc QA

Một tính năng độc đáo mà rtSurvey cung cấp là tính năng đảm bảo chất lượng (QA) được sử dụng trong suốt quá trình thu thập dữ liệu. Các quy tắc QA có thể được viết bằng ngôn ngữ lập trình R trên Máy chủ rtSurvey và được nhập vào thiết bị di động của bạn.

Hướng tới sự tiện lợi, thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng, rtSurvey được thiết kế để giúp bạn thu thập dữ liệu trong mọi điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Cho dù bạn có kết nối Internet hay không, bạn vẫn có thể điền biểu mẫu khảo sát thông qua ứng dụng rtSurvey.